back to blog

جایزه معمار ۱۳۹۴

جایزه رتبه دوم در بخش مرمت و بازسازی، پروژه ساختمان کوچه لولاگر

از این که بگذریم.... ساختمان خوبی شده. خودتان بروید ببینید. بخش‌های عمومی ساختمان قابل بازدید هستند. گالری و رستوران. این پروژه با همکاری مشترک دفتر دایره در بخش طراحی و مشاور عمارت خورشید در بخش مرمت و ساخت انجام شد. سعادتی بود همکاری با استاد مرمت، مهندس فرامرز پارسی. آن مرد نازنین این مقدمه بهانه‌ای بودبرای تشکر از کسانی که در این پروژه همکاری کردند. محسن عطایی. مهندس پارسی. مهندس افصحی. مهندس سلیمی. بهزاد کرم‌زاد دشتی. شاهین خرازی. گلزار طراوتی. فریدخزایی. امیر عباس جنیدی